24. feb. 2009

Den store verdi-bløffen

Sharialoven skal innføres! Snart må alle kvinner bruke hijab i Norge. Helligdagene slik vi nå kjenner dem blir avskaffet, og de muslimske helligdagene vil bli våre nye fridager. Det vil bli forbudt for kvinner i lederstillinger, og alle menn skal besøke en av de nye statsmoskeene, minst en gang i uka. Islam overtar landet!Alt dette skal i følge de som nå roper høyest, unngås med to enkle grep: 1. Grensene skal stenges 2. Hijab i politiet skal forbys.

Du verden....
_______________________________________________________

Debatten raser, Frp-lederen advarer og Malmø-politikerne tilbakeviser. Så inntas offerrollen, mens andre prøver å ta debatten. Og selv om man har funnet en forsker som er enig, slakter alle andre forskere uttalelsene og rapporten. Det er en rar debatt vi ser. Skremselsbildet jeg i denne bloggposten begynte med, er helt klart litt tullete og kanskje noe urettferdig overfor mine meningsmotstandere. Men;

det bekymrer meg at vi har fått en såkalt verdidebatt, som egentlig er en gedigen verdi-bløff.

Det er særlig en rapport(les den her!) fra bydelen Rosengård i Malmø som har fått mye fokus. Men hele debatten er snudd på hodet! Ikke bare er dette en meningsløs og lite fruktbar integreringsdebatt, men det er også en skummel avsporing i den viktige verdidebatten Norge trenger.Hijab'en er et fattig symbol sammenlignet med den verdi-raseringen sittende regjering har gjort med KRL faget, den kristne formålsparagrafen og ekteskapsloven. At Frp bekymrer seg for et tøystykke samtidig som deres egen programkomitee går inn for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og aktiv dødshjelp, illustrerer veldig godt hvor meningsløs denne såkalte "verdi-debatten" er.

Nå vil sikkert noen si at det optimale er en sekulær stat. En stat hvor religion ikke har noen plass. Man tror samtidig at det sekulære er det nøytrale og samlende. Det er jeg sterkt uenig i. Ingen verdier er nøytrale, ingen standpunkt er nøytrale. For muslimer oppleves ikke politiuniformen nøytral, tvert i mot. Nøytralitet avhenger av din egen oppfatning.

Jeg opplever Norge som et godt land å bo i. Det vil jeg ta vare på. Ikke ved å nekte andre sin trosutøvelse eller ved å stenge grensene, men ved å ta vare på de verdier og den kulturarv Norge er bygget på.

Mange snakker om religioner som ekstreme og med fundamentalistiske retninger. Det kan i noen tilfeller være riktig. Men langt mer alvorlig er den sekulære fundamentalismen som har fått bre seg. Med det mener jeg den ekstreme kampen mot alt som lukter religion og tro. Meninger skal lukes bort, verdiforankringen skal fjernes og symbolene skaper tidenes debatt. Sånn sett burde debatten i disse dager handlet om den sekulære fundamentalismen, ikke om at noen innvandrere vil beholde sin religion.

17 kommentarer:

Sondre Olsen sa...

Et veldig viktig og god bloggpost. Verdinøytralitet er et begrep som bør tas et oppgjør med. Det vil alltid være slik at man må velge å la noen verdier veie tyngre enn andre. Sitter på forelesning på Høgskolen i Bergen nå. Jus-læreren virker litt skeptisk til begepet medmor, og akkurat det er jo ikke så rart...

Synve sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Synve sa...

Den svenske integrasjonsministeren som selv er av utenlandsk avstemning støtter rapporten, og sier hun fikk bekreftet rapportens funn da hun selv var på besøk i Rosengård.

En mer restriktiv innvandringspolitikk er det beste middelet for å hindre lignende tilstander i Norge. Akkurat som i miljøspørsmål, bør vi også på dette området være føre var, ikke vente med tiltak til problemene kan ha vokst oss over hodet.

Filip Rygg sa...

Sondre: "medmor"! Litt av et begrep!

Synve: personlig betviler jeg ikke at rapporten kan ha helt eller delvis rett i sin beskrivelse, men nå står det ikke i rapporten at Sharialover er innført, slik Frp lederen hevder

Anonym sa...

Filip Rygg, jeg er skuffet.

For det første, slenger du ut groteske overdrivelser i din åpning:

"Sharialoven skal innføres! Snart må alle kvinner bruke hijab i Norge. Helligdagene slik vi nå kjenner dem blir avskaffet, og de muslimske helligdagene vil bli våre nye fridager. Det vil bli forbudt for kvinner i lederstillinger, og alle menn skal besøke en av de nye statsmoskeene, minst en gang i uka. Islam overtar landet!"

Dette blir useriøst, og er ikke det debatten bør omhandle. Det synes som om du slenger deg på media og PK'eres hylekor for å stanse en viktig debatt. Kanskje du heller burde lytte til Saera Khan og Raja, i stedet for Sosialistisk ungdom? (Din krisemaksimering ovenfor kunne vært hentet fra deres hjemmesider)

Videre, så hevder du at denne rapporten er blitt slaktet av "alle andre forskere." Om du hadde ønsket å finlese artiklene i i Dagbladet etc. med overskriften "Slakter Siv rapport" ville du kanskje funnet ut at kritikken hovedsaklig stammer fra èn eller to forskere. Den ene av dem har også utropt Islam som det nye sosialdemokratiet, "det nye folhemmet" og beskriver seg som en liberal anarkist. Det er heller ikke bare èn forsker som støtter rapporten, det finner du fort ut om du sjekker ut svenske media.

Tidligere har jeg sett på deg som seriøs, og en som innehar kildekritikk overfor et media med en agenda. Her synes jeg du derimot ødelegger debatten, i tillegg til at du svelger unna alt som skrives i Dagbladet eller VG.

Nå tviler jeg bare på din integritet, for kanskje er det slik at du bare utviser kildekritikk når media har budskap du i utgangspunktet er uenig i? Her fikk du jo servert det du ønsket å tro, dermed var det ikke så farlig hvor godt det samsvarte med sannheten...

Per Berge sa...

Jeg tok meg ganske enkelt ikke bryet med å lese hele dette skvaldret ditt for allerede i stsrtdelen viser du hvor "sannferdig" du vil fremtre.

Hvor i svarte har Siv Jensen eller FRP for den saks skyld nevnt å stenge grensene?
Det andre skvaldret ditt får andre ta seg bryet med å komentere og det er tydligvis nok å ta av ser jeg.

Filip Rygg sa...

anonym: Jeg er ikke enig i at jeg svelger VG og Dagbladets fremstilling i denne saken. Tvert i mot representerer jeg vel i disse sakene et ganske lite mindretall. Selv i mitt eget parti er det feks et stort flertall for å nekte hijab i politiet.

Men det er kanskje mer disse forskerne som du mener jeg kjøper for lett?

Selv har jeg besøkt Malmø. Jeg har bodd i Sverige i 8 år og jeg har snakket med svært mange svensker om integrering. Jeg er ikke sikker på om Frp-lederen har vært i Malmø, det betviler jeg i hvert fall sterkt.

Per Berge: Det har lenge vært en viktig sak for Frp. Men det er ingen tvil om at vi de siste årene også har sett at dette har blitt noe moderert. Det kunne kanskje vært presisert, selv om hele bloggposten er satt litt på spissen for å skape debatt.

Thlom sa...

Vi sekulære fundamentalister vil ikke luke bort all religiøs tro. Det vi vil er at staten ikke skal holde seg med en religion, at det ikke skal forkynnes noen religion i den offentlige skolen og at lovverket ikke skal bygge på religiøse overbevisninger. Du kan gjerne synes at det er fundamentalistisk, men prøv å sett deg inn i situasjonen til alle de som ikke er kristne. Hvordan tror du vi har følt det når barna våre har blitt forsøkt kristnet i skolen, når barna våre kommer hjem og forteller at de har blitt fortalt om Jesus som om han er the real deal? Når vi oppdager at vi selv og barna våre er medlemmer av statskirken selv om vi meldte oss ut for mange herrens år siden og barna aldri ble døpt? Hvordan tror du to homofile kvinner føler det når de ikke kan ha delt foreldrerett over barnet sitt? Hvordan tror du de føler det når de ikke får lov til å gifte seg på grunn av din og andres religiøse overbevisning?

Vi sekulære fundamentalister har ikke noe i mot at religiøse praktiserer sin religion. For min del kan så kan dere kristne gjerne velge å ikke vie homofile, muslimer kan gjerne ta en bønnepause i stedet for en røykepause på arbeidsplassen, sikher må gjerne bære turban i militæret. Det er et fett for meg.

Men ikke tving meg til å måtte forholde meg til deres religiøse overbevisning.

Og ja, noen verdier veier tyngre enn andre, men det betyr ikke at det er deres særegne kristne eller muslimske verdier. De tyngste verdiene er menneskerettighetene.

Anonym sa...

Religion er roten til alt vondt!

Ja for sekulærisering av Norge!

http://www.nettby.no/community/news.php?community_id=6318

Ha en selvstendig og religionfri dag! :)

Filip Rygg sa...

Thlom: du passer ikke inn i definisjonen sekulær fundamentalist. Mitt "angrep" handler overhodet ikke om at jeg vil tvinge noen til de ene eller det andre. Det jeg tar til orde for er en større respekt for tro i det norske samfunn. I Frankrike ser vi feks at alle religiøse symboler er forbudt i skolene og at frimenigheter betaler en gedigen straffeskatt. Det er fundamentalistisk.

Norge trenger en verdidebatt. Spesielt fordi ingenting er verdinøytralt, selv om enkelte snakker om det som det eneste saliggjørende.

Siste anonym sier at religion er roten til alt vondt. Jeg vil heller si at vi mennesker er roten til det som skjer, enten det er godt eller vondt. Vi velger hvilke liv vi skal leve. Selv ønsker jeg en stat som bygger på den kristne- og humanistiske arv. Med verdier som nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar.

Sekulær fundamentalist sa...

Sekulære fundamentalister?? Maken til svada! Det er da ingen samlende ideologi eller religion som går ut på prinsippet om at staten skal være sekulær og tilber dette? Vi sekularister samler oss ikke i sekulære forsamlingslokaler og tilber den hellige sekularitet.
Sekularitet er kun en adskillelse mellom religion og stat intet mer intet mindre.

Anonym sa...

Siv dro det kanskje litt langt, men det er det fler som gjør. Fant følgende på Islamic Culture Centre Norway sine sider for noen dager siden. I artikkelen "Hijabs funksjoner for en kvinne" kan man lese:
Sex-trakasseringer og voldtek er blitt er stort problem, særlig i vesten. Nest etter Sør-Afrika er det USA og andre vestlige land som sliter med voldtektsproblemer. Det er et allmenne godtatt faktum at det begås mest voldtekt om sommeren, noe som har sammenheng med den overdrevne alkohol-drikkinga samt de "oppfordrende" klærne. De aller fleste voldtekts ofre er da også lettkledde, ikke-muslimske kvinner. Det er på ingen måter riktig å si at en mann har rett til å voldta en kvinne selv om hun kanskje kler seg litt oppfordrende, men det er dessverre slik fakta er. Voldtekt av muslimske kvinner skjer først og fremst i forbindelse med gamle, ikke-islamske regler og straffemetoder, der kvinner straffes med voldtekt. Tallene for slike straffer er langt i fra store, men det er selvsagt svært trist å høre om sånt.

Statistikk (se for eks. www.nationmaster.com) viser at det skjer langt flere voldtekt i ikke-muslimske stater. Det kan ha tre forklaringer; Gudsfrykt hos muslimer, de strenge straffene eller de sømmelige kvinnene. Uansett føler en muslimsk kvinne seg beskyttet mot sex-trakassering og voldtekt når hun går med slør. De føler at de er sømmelige og tar vare på æren. De føler at kroppene ikke blir misbrukt, og at de er godt beskyttet mot mennenes begjær og "sultne" blikk.Hijab har med andre ord en viktig beskyttende funksjon.
Dette er jo så drøyt at jeg blir fysisk kvalm! Artikkelen er nå fjernet, selvfølgelig fordi den harmonerte dårlig med "hijab er en religiøs plikt og ikke noe annet fremstillingen" I tillegg til å komme med usannheter og stemplende karakteristikker har World Islamic centre "glemt" det avsnittet der de skulle skrevet om at muslimske menn står for de aller fleste overfalls voldtektene i Norge. Er glad jeg kopierte artikkelen før den forsvant. Spre den til så mange som mulig!

Anonym sa...

Filip Rygg:

Selvsagt henviser jeg til forskerne, der du tydeligvis bare leser overskriftene. Jeg sikter også til de store overdrivelsene du kommer med, som du enten henter derfra eller smører på med selv. Begge deler blir galt.

Og hvorfor drar du inn ditt standpunkt til hijab? Var det dette kommentaren gikk på, eller var det 1) Fremstillingen din i åpningen 2) Kildekritikken din.

Kjekt du har vært i Malmø og kjenner svenske forhold.
Hva med å bruke dette mer konstrunktivt, fremfor å ødelegge en debatt straks ved å stille ting så mye på spissen at alt faller utfor kanten, eller gi bastante konklusjoner rundt "alle forskere" uten at du har undersøkt grunnlaget for disse påstandene?

Da vil du fortsatt bli sett på som en seriøs politiker og samfunnsdebattant...

Per Berge sa...

Jeg spurte deg med klare ord som ikke kan misforståes;
Hvor i svarte har Siv Jensen eller FRP for den saks skyld nevnt å stenge grensene?

Og svaret ditt var følgende:
Per Berge: Det har lenge vært en viktig sak for Frp. Men det er ingen tvil om at vi de siste årene også har sett at dette har blitt noe moderert. Det kunne kanskje vært presisert, selv om hele bloggposten er satt litt på spissen for å skape debatt.

Med andre ord du greier ikke arguemnetere med fakta men kun med falske subjektive oppfatninger. Er det ikke slitsomt å hele tida måtte lyve om de andre og å sno seg rundt fakta som en orm hver gang noen tar en for direkte løgner og propaganda?

Du fikk en saklig og konkret utfordring med direkte henvisning til hvor og når disse påstandene du fremfører skal ha funnet sted men greide det selvfølgelig ikke.

Løgner er hva du er, intet mindre enn det. En falskspiller i likhet med hele den radikale komunist røkkla.

For tusen år siden ble sånne som deg kasta på huet og rævva ut i skam fra vikingenes samfunn.

Filip Rygg sa...

Per Berge: Frp’s innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen sa i forbindelse med 100 dagers planen til Frp(dersom man fikk regjeringsmakt) at "man stenge grensene så godt det lar seg gjøre uten å spørre Stortinget om lov."

Sitater og utspill kommer frem med et raskt mediesøk på nettet.

Ellers så er jo dette en rar debatt. Det bør ikke overraske noen at KrF og Frp har et ganske forskjellig syn på dette området.

Øyvind Bye sa...

veldig bra bloggpost Filip! synes det er helt greit å spiss-formulere seg litt for å skape debatt, det er vel nettop det Siv Jensen har gjort med sine påstander om snikislamisering, og jeg tror godt hun kan vinne velgere på det. Noe må man jo gjøre for å vinne frem i media, uten at jeg støtter Jensen i hennes etter min mening usaklige utspill.

Nyx sa...

Er det så forferdelig vanskelig å angripe FrP uten å gripe til stråmannsargumenter og falske anklager og alternativer?!

Det må kunne gå an å mene noe om FrP uten å bløffe, brunskvette, brønnpisse!

Altså det du holder på med er falske alternativer. Du manipulerer deg selv og andre.

Det dette dreier seg om er regjeringens vakling i viktige prinsipielle spørsmål som angår ytringsfrihet og prinsipper om offentlige tjenestepersoners nøytralitet.

Dernest dreier det seg om FrPs alternativ til den vakling, nemlig nei til religiøse særkrav.

Politikk dreier seg om valg mellom alternative politiske tiltak. Ingen bakvaskelse eller mistenkeliggjøring, ingen forfalskning, ingen falske alternativer, og ingen falske vitnesbyrd kan rokke ved det.

Men Filip Rygg jobber og sliter for å få det til å se ut som om det dreier seg om noe helt annet og moralistisk.

Dette er mao. kritikkløs og om ikke moralsk, så i alle fall intellektuelt uredelig kritikk.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews